You are currently viewing Finał IV edycji projektu „Uliczna Gra z Ekonomikiem z ZS2”

Finał IV edycji projektu „Uliczna Gra z Ekonomikiem z ZS2”

W dniu 28 lutego 2023 r. odbył się finał projektu edukacyjnego „Uliczna Gra z Ekonomikiem z ZS2”. W projekcie wzięło udział 32 uczestników z 6 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego. Drużyny rywalizowały rozwiązując zadania indywidualnie i zespołowo.

Zadania praktyczne wykonywane były na stoiskach Partnerów projektu rozmieszczonych na terenie Zespołu Szkół nr 2. Specjaliści z Narodowego Banku Polskiego, Biura Ewidencji

Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Radia Rzeszów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oceniali prawidłowość wykonywanych zadań. Wszyscy uczestniczyli w prelekcji z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonej przez Pana Przemysława Chmaja- ratownika medycznego i instruktora pierwszej pomocy.

Zespół z naszej szkoły reprezentowały uczennice z klasy 8 b: Martyna Lewicka i Magdalena Bundyra oraz z klasy 8 d: Zuzanna Figiel i Milena Papciak.

Szkoła Podstawowa nr 25 zajęła II miejsce w kategorii najlepsza drużyna i najlepsza szkoła.

Opiekunem uczennic była pani Monika Skiba.