You are currently viewing Konkurs „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” – etap szkolny

Konkurs „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” – etap szkolny

REGULAMIN

ETAPU SZKOLNEGO
II  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

„SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

 

Konkurs ma na celu:

 • popularyzację książki i czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób;
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów;
 • upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

 

Warunki konkursu i założenia organizacyjne:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VIII. Oceniani oni będą w dwóch kategoriach: klasy 1-3 i 4-8.
 2. Najlepsze prace, w obydwu kategoriach zgłoszone zostaną do udziału
  w II Międzyszkolnym Konkursie „SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 11 im. gen. Stanisława Maczka
  w Rzeszowie.
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia techniką sleeveface.
  *Sleeveface – polega na robieniu zdjęć z zasłoniętą przez okładkę książki, czasopisma, płyty częścią ciała. W efekcie otrzymujemy złudzenie prezentujące bardzo ciekawe połączenia sylwetki fotografowanej osoby z ukrytym książkowym alter ego.
 4. Zdjęcie należy przesłać drogą elektroniczną na adres biblioteka@sp25.resman.pl do dnia 31 marca 2023 roku. Zdjęcie zgłoszone do konkursu musi zawierać w nazwie pliku imię, nazwisko i klasę uczestnika oraz szkołę (SP 25 w Rzeszowie).
 5. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika konkursu, zgody na publikowanie wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora. Zgody dostarczać można osobiście do p. D. Mazur (biblioteka klas starszych), lub przesłać drogą mailową wraz ze zdjęciem.
 6. Podczas oceny prac pod uwagę będą brane:

– zgodność z tematem;

– oryginalność;

– twórcze podejście do tematu;

– walory artystyczno-wizualne;

– jakość techniczna pracy.

 1. Uczniowie, którzy zajmą I, II, III miejsce otrzymają dyplomy.

8.Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły do dnia
26 kwietnia 2023 r.

Zgoda na udział w konkursie do pobrania tutaj – ZGODA NA UDZIAŁ

Organizator etapu szkolnego:
Dagmara Mazur