You are currently viewing Dzień Kolorowy – ZIELONY

Dzień Kolorowy – ZIELONY

Symbolika koloru zielonego

Kwintesencją zieleni jest to, co związane z naturą i roślinnością budzącą się do życia i to stąd bierze swój początek symbolika koloru zielonego. Kojarzona z narodzinami, życiem, siłą i energią. To kolor wiosny, wzrostu i dobrobytu, kolor młodości i niewinności. Związany z leczeniem, uzdrawianiem i świeżością. Zieleń to również kolor nadziei, optymizmu i szczęścia. Najbardziej związany z ideą równowagi, spokoju i wyciszenia, ale także z tym co duchowe.

A.D.