You are currently viewing CZYNIMY DOBRO PRZEZ POMAGANIE

CZYNIMY DOBRO PRZEZ POMAGANIE

Uczniowie wraz z opiekunami kolejny raz postanowili bezinteresownie pomóc potrzebującym. Włączyli się oni w zbiórkę żywności organizowaną przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Zebrana żywność długoterminowa będzie rozdzielana do paczek wielkanocnych dla najuboższych. Dziękujemy rodzicom, którzy zaangażowali się w tę akcję Paniom Urszuli Sobol, Jolancie Kwiatkowski, Dorocie Homie oraz nauczycielom  Dominice Majcher, Annie Pasiece, Gabrieli Kułak,  Annie Bacik, Ewie Stawarczyk.