You are currently viewing Rozstrzygnięcie III edycji konkursu Podkarpacie Zaklęte w Poezji

Rozstrzygnięcie III edycji konkursu Podkarpacie Zaklęte w Poezji

Protokół Komisji Konkursowej
3. Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

„Podkarpacie zaklęte w poezji”

Zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie

oraz

Filię nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

pod honorowym patronatem:

Europosłanki – Pani Elżbiety Łukacijewskiej,
Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana Konrada Fijołka
i Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie –

Pani Bożeny Jandy
z okazji Światowego Dnia Poezji
21 marca 2023 r.

Komisja konkursowa w składzie:

Barbara Śnieżek – poetka dla dzieci i dorosłych – przewodnicząca Komisji
Stanisława Bełch – członek – pisarka książek dla dzieci
Wojciech Ulman –  członek – pisarz książek dla dzieci

stwierdza, że na konkurs wpłynęło 41 utworów w trzech grupach wiekowych:

kategoria I – klasy 1-3

kategoria II – klasy 4-6

kategoria III – klasy 7 -8

Po szczegółowej analizie nadesłanych utworów

Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia: