You are currently viewing I Ogólnopolskie Forum Metodyczne 2023

I Ogólnopolskie Forum Metodyczne 2023

I Ogólnopolskie Forum Metodyczne 2023 – Byliśmy współgospodarzami tego wydarzenia!

Dziękuję Panu mgr Wojciechowi Jakubiec za inicjatywę i udział w wydarzeniu!
Pan Wojciech Jakubiec pełni funkcję doradcy metodycznego z przedmiotu muzyka z polecenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch.

W Forum wzięli udział nauczyciele i uczniowie Naszej szkoły biorąc udział w następujących lekcjach:

– edukacji wczesnoszkolnej w klasie 1c pod opieką – mgr Jolanty Bojdy

– historii w klasie 5a pod opieką – mgr Małgorzaty Baran

– języka angielskiego w klasie 5b pod opieką – mgr Kamili Lew

– wychowania do życia w rodzinie klasie 5e pod opieką –  mgr Anny Pasieki

– plastyki w klasie 6c pod opieką – mgr Wojciecha Trzyny

– wychowania fizycznego w klasie 7a i 7b chłopcy pod opieką – mgr Janusza Lisa 

– zajęcia z robotyki i druku 3D pod opieką  – mgr Rafała Kochańskiego.

Uczestnicy Forum Metodycznego byli zachwyceni poziomem wiedzy i umiejętnościami Naszych uczniów.

Serdecznie zapraszam do obejrzenia materiału filmowego.

Pozdrawiam,

Dyrektor Bożena Zięba