You are currently viewing XIV PIELGRZYMKA SZKÓŁ PRYMASOWSKICH NA JASNĄ GÓRĘ

XIV PIELGRZYMKA SZKÓŁ PRYMASOWSKICH NA JASNĄ GÓRĘ

17 maja 2023 odbyła się XIV Pielgrzymka Szkół Prymasowskich na Jasną Górę. Dzień był pochmurny i deszczowy, ale atmosfera ciepła i serdeczna. Delegacja naszej szkoły wraz ze sztandarem uczestniczyła najpierw w uroczystym powitaniu szkół imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego przed pomnikiem Prymasa, a następnie w spotkaniu w Auli Jana Pawła II. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem ODWAŻNIE SZUKAMY AUTORYTETÓW, dlatego zaproszeni goście to świadkowie życia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz osoby kierujące się w życiu wartościami obecnymi w Jego nauczaniu . Słowa świadectw skierowane do zebranych spotkały się z wielką uwagą: „Młodzież potrzebuje autorytetów prawdziwych, wymagających, nie pozwalających iść na łatwiznę. Przyznać się do wiary, do Boga – to wymaga odwagi, zwłaszcza w czasach „chwilowych autorytetów” z mediów społecznościowych”. Następnie odczytano fragmenty wybranych listów nadesłanych przez uczniów – „Dziękuję Ci Prymasie”. Po spotkaniu wszyscy udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej na mszę świętą pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Przybylskiego, który pięknie mówił do młodzieży o odwadze życia w prawdzie. Miłym akcentem dla nas było wybranie ucznia Jakuba Chłandy do I Czytania podczas liturgii. Po błogosławieństwie dla wszystkich społeczności szkół prymasowskich udaliśmy się do Domu Pamięci Prymasa Tysiąclecia na spotkanie integracyjne oraz ciepły posiłek. Powrót, chociaż także w deszczu był okazją do integracji, ponieważ towarzyszyła nam delegacja zaprzyjaźnionej szkoły z Głogowa Małopolskiego. 
Opracowała Małgorzata Garlak-Niedziółka