You are currently viewing Muzycznie wykraczamy w nowy rok szkolny!

Muzycznie wykraczamy w nowy rok szkolny!

Klasy 1-3 uczestniczyły w audycji umuzykalniającej Szkoły Muzycznej Yamaha. Były wspólne śpiewy, prezentacja instrumentów, ćwiczenia rytmiczne i słuchanie znanych utworów. Muzycy zapraszali uczniów, chcących rozwijać swój talent i zainteresowania, na zajęcia z wokalu i gry na instrumentach do Szkoły Muzycznej Yamaha w pobliskim Nowym Świecie. Dziękujemy za świetną audycję, dobrą zabawę i wspólne muzykowanie.

 Agnieszka Lewieniec