You are currently viewing Pasowanie na Ucznia
Pasowanie na Ucznia

Pasowanie na Ucznia

„Niech tradycja ta się stanie, która zwie się Pasowanie…”

Do grona społeczności Szkoły Podstawowej nr 25 uroczyście zostali włączeni Pierwszoklasiści, którzy w obecności Dyrekcji Szkoły, Wychowawców i Rodziców, złożyli tradycyjne ślubowanie.
Życzymy uczniom klas pierwszych wspaniałej szkolnej przygody, rozwijania talentów i trwałych przyjaźni!!!