You are currently viewing Program Powszechnej Dwujęzyczności

Program Powszechnej Dwujęzyczności

Nowy rok szkolny, to czas nowych zadań i przedsięwzięć zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Ale to także czas kontynuacji wielu zadań powziętych w latach ubiegłych. Jednym z takich zadań jest udział naszych uczniów z klas I-III w Programie Powszechnej Dwujęzyczności.