You are currently viewing SZKOŁA DO HYMNU!

SZKOŁA DO HYMNU!

Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo,
Zwyci
ężyć i spocząć na laurach – to klęska.
Kto chce, ten mo
że…

Kto chce, ten zwycięża!

Józef Piłsudski

W dniu 10 listopada 2023 r. uczniowie klas młodszych, wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji „SZKOŁA DO HYMNU!”, organizowanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie klas I-III, wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego w obecności Pani Dyrektor Bożeny Zięby oraz nauczycieli.