You are currently viewing Bezpieczna Szkoła Krokodylka TIRKA

Bezpieczna Szkoła Krokodylka TIRKA

W dniu 15.11.2023r. w naszej szkole odbyły się zajęcia z programu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pt.: „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, jak również usystematyzowali wiedzę z zakresu ruchu drogowego oraz utrwalali znajomość przepisów drogowych. Rozwiązywali krzyżówki, rebusy oraz rozpoznawali znaki drogowe.
Na zakończenie zajęć każdy z uczniów otrzymał kamizelkę odblaskową oraz upominek.

Koordynatorem akcji jest Małgorzata Ożyło.