You are currently viewing Dzień Czystego Powietrza

Dzień Czystego Powietrza

Dzień Czystego Powietrza! 

Czyste powietrze to luksus, na który musimy sobie pozwolić. Zanieczyszczenie powietrza jest zagrożeniem dla życia i zdrowia każdego z nas.

Według raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dzięki lokalnym, regionalnym i krajowym działaniom w 2022 r. jakość powietrza w Polsce w stosunku do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń poprawiła się.  

Mamy realny wpływ na poprawę jakości powietrza. Dzień Czystego Powietrza to doskonała okazja do sprawdzenia jak to zrobić i jak zadbać o środowisko i o swoje zdrowie. 

W ramach Dnia Czystego Powietrza została przygotowana tematyczna gazetka, a na lekcjach biologii i geografii poznaliśmy zanieczyszczenia i ich źródła, a także sposoby na radzenie sobie z nimi.