You are currently viewing „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” w naszej szkole

„Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” w naszej szkole

  • Post category:Aktualności

„Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” w naszej szkole.

Ile wody potrzeba do produkcji ubrań mieszczących się w jednej szafie? Czy dżdżownice jedzą plastik? Ile śmieci rocznie produkuje każdy z nas? Czy Europa może być pierwszym na świecie neutralnym klimatycznie kontynentem? Odpowiedzi na te pytania uzyskali uczniowie naszej szkoły, z klasy 6e pod opieką pani Anny Pasieki oraz klasy 7c pod opieką pani Agnieszki Pelc-Gęsiorskiej, którzy wzięli udział w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  
 

Tematyka tegorocznej Lekcji dotyczyła zmian klimatu oraz sposobów jego ochrony. Uczniowie dowiedzieli się, co wpływa na zmiany klimatu, jakie są efekty tych zmian i jak można je powstrzymać. Zdobyli praktyczne wskazówki, co oni sami mogą zrobić, w swoim najbliższym otoczeniu, by ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko. Poznali rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze.   

Przez zagadnienia związane ze skutkami zmian klimatycznych przeprowadził uczniów Tomek Michniewicz – jeden z najbardziej znanych polskich podróżników. Uczniowie zdobywali wiedzę o klimacie oglądając film z jego udziałem, czytając komiks, który powstał specjalnie na potrzeby projektu, a także rozwiązując zadania w broszurach edukacyjnych. Nasza szkoła otrzymała pakiet bezpłatnych materiałów dydaktycznych, a także upominki dla wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w akcji.