You are currently viewing Mikołajki, Mikołajki…

Mikołajki, Mikołajki…

O zwyczajach Mikołajkowych słów kilka…

* W średniowiecznej Europie zachodniej świętego Mikołaja uważano za patrona dzieci.

* W niektórych miastach panował zwyczaj wybierania w Mikołajki dziecięcego biskupa, który symbolicznie przejmował władzę.

* W XVI wieku na wyspach brytyjskich pojawił się rytuał wynoszenia tego dnia dyrektora ze szkoły i przejmowania władzy przez uczniów. Przetrwał on w niektórych regionach kilka stuleci :-D.