You are currently viewing Poznajemy ciekawe zawody!

Poznajemy ciekawe zawody!

  • Post category:Aktualności

W dniu 21 grudnia 2023 r. uczniowie klasy 6c mieli okazję poznać ciekawe zawody, które mogą ich zainteresować w przyszłości.

Dzięki zaproszeniu mamy jednej z uczennic, pani Anny Ostrowskiej, dzieci mogły zapoznać się z pracą Ośrodka Optometrii i Terapii Wzroku mieszczącego się w Rzeszowie.

Uczniowie spotkali się z panią Agatą Bocheńską, założycielką ośrodka, która jest optometrystą, kontaktologiem oraz terapeutą wzrokowym. Z zaciekawieniem wysłuchali informacji przekazanych przez panią Annę Ostrowską, specjalistkę terapii biofeedback 1 i 2 stopnia oraz terapeutę sensomotorycznej terapii wzroku, pani Kingi Galanty – ortoptystki i pani Agnieszki Płonki – tyflopedagoga. Dużą pomoc okazała również pani Karolina Szeliga, rejestratorka, wspierając nas organizacyjnie.

Uczniowie poznali zakres czynności związanych z tymi zawodami oraz mieli okazję spróbować ćwiczeń na nowoczesnych urządzeniach oraz zadać paniom wiele pytań związanych z ochroną wzroku i diagnozowaniem problemów związanych z widzeniem. Bardzo pouczające były ostrzeżenia przed nadmiernym korzystaniem z ekranów telefonów i komputerów. Przekonali się, że prowadzenie firmy wymaga zaangażowania wszystkich jej pracowników. Jesteśmy bardzo wdzięczni za fantastyczną atmosferę podczas spotkania, świąteczne upominki oraz za duży pakiet wiedzy o interesujących i rzadkich zawodach.

Dziękujemy!

Opracowała: Anna Hadała