You are currently viewing WYNIKI KONKURSU  „ODBLASKOWA SZKOŁA” 

WYNIKI KONKURSU  „ODBLASKOWA SZKOŁA” 

WYNIKI KONKURSU  „ODBLASKOWA SZKOŁA”
I EDYCJA DLA DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

Odblaskowa szkoła” – to pilotażowy konkurs koordynowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Radia Via oraz Radia Rzeszów.  

W roku 2023/2024 program przeprowadzono na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. 

W województwie podkarpackim Nasza Szkoła zajęła 6 miejsce na 37 sklasyfikowanych szkół. 

Celem konkursu było wyposażenie jak największej liczby uczniów w elementy odblaskowe oraz promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci. 

W miesiącach wrzesień – październik 2023 r. w Naszej Szkole odbyło się wiele innowacyjnych przedsięwzięć i  rozwiązań edukacyjnych mających na celu szerzenie wiedzy
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz propagowaniu bezpiecznego stylu życia w tym zakresie.  

Podczas licznych eventów popularyzowano przepisy ruchu drogowego, kształtowano partnerskie zachowania wobec innych uczestników ruchu drogowego. Popularyzowano wśród uczniów uczestników ruchu drogowego stosowanie elementów odblaskowych, wyposażono wielu uczniów w elementy odblaskowe. Wszystkie działania zostały udokumentowane i opisane w sprawozdaniu końcowym. Za każde przedsięwzięcie komisja konkursowa przyznawał punkty. W klasyfikacji generalnej w sumie zdobyliśmy 1330 punktów co dało nam 6 miejsce w województwie.


Mamy nadzieję, że konkurs przyczynił się do wzrostu świadomości u Naszych Uczniów, którzy w swoim życiu będą świadomie stosować zasady bezpieczeństwa na drodze oraz zadbają o swoją widoczność poprzez zakładanie elementów odblaskowych. 

 Koordynatorem programu – konkursu była Pani Justyna Roj-Hass 

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z działań Odblaskowa szkoła”
https://youtu.be/nz0gwzVKErU 

piosenka 
https://youtu.be/rm2asDbDgmA