You are currently viewing Akcja „Góra Grosza”

Akcja „Góra Grosza”

Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Wolontariatu pragną poinformować że nasza szkoła po raz kolejny weźmie udział w wielkiej akcji zbierania monet o nazwie „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Będzie to już 24 edycja zbiórki. „Drobniaki” wrzucane do specjalnie oznaczonych puszek, własnoręcznie przygotowanych przez Samorząd Uczniowski, będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w domach dziecka, rodzinach zastępczych lub wioskach dziecięcych.

Zbiórka w naszej szkole będzie trwała od 19 lutego do 1 marca.

Nad przebiegiem zbiórki czuwają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: mgr Kamila Lew, mgr Anna Pasieka, mgr Joanna Rachańska oraz opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu mgr Anna Hadała.

Więcej informacji o Towarzystwie Nasz Dom oraz o akcji „Góra Grosza” pod linkiem:

https://towarzystwonaszdom.pl/gora-grosza/nowa-edycja/

Pamiętajcie, jeden grosz znaczy niewiele, ale „Góra Grosza” zmienia wiele!