You are currently viewing Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Drodzy Uczniowie! Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Wygrywa aż 24 uczniów, więc jest spora szansa, że to właśnie Ty zostaniesz zwyciężcą 😉

Regulamin Konkursu Plastycznego „Świat Dobrych Uczynków” dla Uczniów Klas I-VIII.

 

Cel Konkursu: Celem konkursu plastycznego „Świat Dobrych Uczynków” jest zachęcanie uczniów klas I-VIII do wyrażania swoich myśli i uczuć poprzez sztukę plastyczną oraz promowanie idei dobrych uczynków i wartości społecznych.

 

Temat Konkursu: „Świat Dobrych Uczynków”

 

Organizatorzy: mgr Wioletta Zalot, mgr Mariusz Rosiak, mgr Jakub Umer

 

Warunki Uczestnictwa:

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej (oceniane będą kategorie według klas I-III, IV – VIII)

 

  1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną prace plastyczną.

 

Rodzaj Pracy: Prace plastyczne powinny być wykonane na formacie A4 lub A3 i mogą obejmować różne techniki plastyczne, takie jak malowanie, rysunek, kolaż itp.

 

Termin składania prac: Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej, w terminie do 29 marca.

 

Ocena Prac:

 

  1. Prace oceniane będą pod kątem oryginalności, związku z tematem oraz estetyki wykonania.

 

  1. Komisja konkursowa składać się będzie z wychowawców świetlicy.

 

Nagrody:

 

Publikacja najciekawszych prac w kalendarzu szkolnym, dyplom oraz drobny upominek.

 

Ogłoszenie Wyników: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4 kwietnia na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń przy świetlicy.

 

Uwagi Końcowe:

 

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac uczestników w celach promocyjnych. szkoły.
  2. Prace pozostają własnością uczestników, jednak organizator zastrzega sobie prawo do ich przechowywania i wystawiania przez okres jednego roku.
  3. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie oraz życzymy kreatywności i radości podczas tworzenia prac plastycznych!