You are currently viewing Rozstrzygnięcie IV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Podkarpacie zaklęte w poezji”.

Rozstrzygnięcie IV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Podkarpacie zaklęte w poezji”.

Rozstrzygnięcie IV Edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Podkarpacie zaklęte w poezji”, zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Poezji przez Szkołę Podstawową nr 25 oraz Filię nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie pod honorowym patronatem:
Europosłanki – Pani Elżbiety Łukacijewskiej, Wojewody Podkarpackiego – Pani Teresy Kubas-Hul, Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pana Konrada Fijołka i Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Pani Bożeny Jandy, odbyło się w dniu 27 marca 2024 r., w Filii nr 7 WiMBP w Rzeszowie, przy ul. Osmeckiego 51, o godz.13.30.

Komisja w składzie:
Pani Stanisława Bełch – pisarka dla dzieci – Przewodnicząca Komisji
Pani Dorota Partyka – członek – poetka dla dorosłych i pisarka dla dzieci
Pani Agnieszka Kantorowska – członek – pisarka książek bajek edukacyjnych dla dzieci
spotykając się w dniu 20 marca 2024 r., dokonała oceny prac konkursu literackiego, który trwał do 1 marca 2024 r. Wzięło w nim udział 23 uczestników. Prace były zaszeregowane w trzech kategoriach:
kategoria I: klasy I-III
kategoria II: klasy IV-VI
kategoria III: klasy VII-VIII
Po szczegółowej analizie nadesłanych utworów dotyczących tematu opisującego Region Podkarpacia, Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyniki