You are currently viewing Zbiórka darów dla zwierząt

Zbiórka darów dla zwierząt

Zbiórka darów dla zwierząt ze Schroniska Kundelek w Rzeszowie zakończona sukcesem! Z całego serca ❤️ dziękujemy wszystkim darczyńcom z klas 1-8 i wolontariuszom. Szczególne podziękowania należą się uczniom klas 1c i 1e, którzy zorganizowali i doprowadzili do końca całe przedsięwzięcie, a także Rodzicom uczniów naszej szkoły, którzy wsparli stronę finansową akcji. Koordynatorzy Agnieszka Lewieniec i Agnieszka Smolak