You are currently viewing Polskie Symbole Narodowe – spotkania z historią – kl. 1e

Polskie Symbole Narodowe – spotkania z historią – kl. 1e

Jakie były początki naszej Ojczyzny? Czy nasze godło od zawsze jest takie samo? Co oznaczają kolory na polskiej fladze? Czy „Mazurek Dąbrowskiego” został napisany przez Jana Henryka Dąbrowskiego? – na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczniowie klasy 1e podczas spotkania z Panią Katarzyną Kyc z Instytutu Pamięci Narodowej Odział w Rzeszowie.

Spotkanie odbyło się w bibliotece MDK w Rzeszowie.

A.S.