Uzyskanie dostępu do eDziennika lub odzyskanie hasła do eDziennika

Na stronie logowania do edziennika
https://uonetplus.vulcan.net.pl/rzeszowprojekt/
należy kliknąć w link „Przywracanie dostępu do konta”
https://adfslight.vulcan.net.pl/rzeszowprojekt/AccountManage/UnlockAccountRequest,
następnie wpisać adres e-mail (przekazany wychowawcy) i kliknąć Wyślij wiadomość.
Na zapisany w systemie adres mailowy zostanie wysłana wiadomość
zawierająca nazwę użytkownika oraz link aktywacyjny do ustawienia hasła.
Do logowania proszę używać nazwy użytkownika otrzymanej w mailu.

 

Strona logowania do e-dziennika:

W razie problemów z dostępem proszę wysłać wiadomość na adres
pomoc@sp25.resman.pl.
W treści proszę podać  imię, nazwisko oraz klasę ucznia,
którego problem dotyczy oraz 
imię, nazwisko i adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego.