Instrukcja logowania do e-dziennika

Strona logowania do e-dziennika:

W razie problemów z dostępem proszę wysłać wiadomość na adres
pomoc@sp25.resman.pl.
W treści proszę podać  imię, nazwisko oraz klasę ucznia,
którego problem dotyczy oraz 
imię, nazwisko i adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego.