Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024


Załącznik 1
Załącznik 2

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Wykaz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2023/2024

Zasady wglądów do prac egzaminacyjnych

Stres egzaminacyjny – materiały dla uczniów i rodziców

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Zalecenia dla ósmoklasistów

Stres egzaminacyjny. PORADNIK dla ósmoklasistów i maturzystów

Stres egzaminacyjny. NARZĘDZIOWNIK dla ósmoklasistów i maturzystów

Stres egzaminacyjny. PORADNIK DLA RODZICÓW