SZCZĘŚLIWY NUMER W DZIENNIKU

 

Regulamin SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA
Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa 1000 – lecia w Rzeszowie

1. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 30, które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.

2. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

3. Szczęśliwy numerek zwalnia z:

  • niezapowiedzianych kartkówek
  • niezapowiedzianych odpowiedzi

4. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

  • zaplanowanych sprawdzianów
  • zaplanowanych kartkówek
  • zaplanowanego pytania
  • bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

5. Szczęśliwy numerek będzie losowany raz w tygodniu (piątek) na cały kolejny tydzień, a następnie wywieszany na tablicach ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego oraz na stronie internetowej szkoły.

6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.

7. Szczęśliwy numerek obowiązuje od 23 października 2017 r. aż do odwołania.