You are currently viewing Spotkania poświęcone historii Polski i Rzeszowa

Spotkania poświęcone historii Polski i Rzeszowa

  • Post category:Aktualności

Dzięki współpracy z Filią Nr 7 WiMBP oraz Instytutem Pamięci Narodowej młodzież naszej szkoły miała okazję uczestniczyć w spotkaniach poświęconych historii Polski i Rzeszowa.

20 listopada klasa 3 b uczestniczyła w warsztatach źródłowych poświęconych Polsce międzywojennej. Dzięki nim nauczyła się krytycznego korzystania ze źródeł historycznych oraz pogłębiła swoją wiedzę dotyczącą XX lecia międzywojennego. Warsztaty prowadzone były przez p. Katarzynę Kyc z IPN.

19 grudnia klasa 3 a uczestniczyła z kolei w prelekcji poświęconej współtwórcom polskiej niepodległości. Przybliżyła ona sylwetki J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego, I. Paderewskiego, J. Hallera oraz bohaterów związanych z Rzeszowem – W. Sikorskiego i L. Lisa Kuli. Młodzież miała okazję utrwalić wiedzę z tego okresu czasu oraz pogłębić swoją postawę obywatelską i patriotyczną. Prelekcję przygotował p. dr J. Magdoń z rzeszowskiego oddziału IPN.

Za pomoc w zorganizowaniu spotkań chcielibyśmy również podziękować p. Annie Kurowskiej kierowniczce Filii Nr 7 WiMBP w Rzeszowie

Współorganizatorem i opiekunem grup był p. M. Świętoń.

Opracował mgr M. Świętoń