You are currently viewing 26. finał WOŚP.

26. finał WOŚP.

  • Post category:Aktualności

14 stycznia odbył się 26. finał WOŚP.

SP 25 była bazą Sztabu WOŚP.  W zbiórce brało udział   73  wolontariuszy. Zebrana deklarowana kwota to 71 tys. 362 zł i 67 gr.  W tym roku zbiórka przebiegała pod hasłem „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” Szefem Sztabu była pani Monika Skiba. W sztabie pracowały także pani Grażyna Gajownik-Jakubek, pani Joanna Dworak i pani Renata Popek.

Wszystkim wolontariuszom  bardzo serdecznie dziękuję.

Dziękuję także Rodzicom, którzy pomagali w zbiórce, czuwali nad bezpieczeństwem młodzieży i wspierali

Monika Skiba