You are currently viewing Poznajemy czasopisma gromadzone w bibliotece

Poznajemy czasopisma gromadzone w bibliotece

  • Post category:Aktualności

Spotkania w bibliotece zawsze są dla dzieci ogromną frajdą.  Nie ma chyba lepszej okazji ku temu, aby zaprzyjaźnić dzieci z książką, czasopismami i rozwinąć ich zainteresowania. 26 stycznia 2018 r uczniowie klasy lll f wraz  wychowawczynią odwiedzili  7 Filię WiMBP w Rzeszowie. Dzieci uczestniczyły w lekcji bibliotecznej na temat Budowy czasopisma. Pani bibliotekarka zapoznała uczniów z pojęciami: prasa czasopismo, gazeta, rodzaje czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się, na treść oraz różny typ odbiorców. Uczniowie poznali również budowę czasopisma ( elementy: tytulatura, metryka – stopka redakcyjna, artykuły, stałe działy, spis treści), prezentując przy tym czasopisma znajdujące się w bibliotece. Na koniec zajęć uczniowie omówili rolę i znaczenie czasopism jako źródła aktualnej wiedzy i rozrywki.

 

Opracowała  Jolanta Pięta