You are currently viewing Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie zaprasza rodziców uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2018/2019, na spotkanie organizacyjne 6 czerwca 2018 r.