You are currently viewing Finał Krajowy Europejskiego Quizu Finansowego „Bakcyl”

Finał Krajowy Europejskiego Quizu Finansowego „Bakcyl”

13 marca br. w naszej szkole odbył się Finał Krajowy Europejskiego Quizu Finansowego „Bakcyl”, w którym udział wzięło pięć dwuosobowych zespołów wyłonionych w szkolnym etapie kwalifikacyjnym. Uczniowie mieli za zadanie prawidłowo odpowiedzieć na 15 pytań testowych dotyczących zagadnień finansowych. Liczyły się zarówno prawidłowe odpowiedzi, jak i czas ich udzielania na internetowej platformie e learningowej Kahoot. Najlepiej wypadli uczniowie klasy 2b gimnazjum Szymon Szczepanik oraz Kacper Wolański, którzy zajęli 24. miejsce na ponad 500 zespołów. Gratulujemy!

Szkolnym koordynatorem projektu Bakcyl jest  p. Monika Skiba. Konkurs został zorganizowany przez p. Monikę Skibę i p. M. Świętonia.