You are currently viewing Zabranie Rady Rodziców.

Zabranie Rady Rodziców.

21 marca (środa) 2018r. o godz. 15:45 przed zebraniami klasowymi odbędzie się zebranie Rady Rodziców na stołówce szkolnej.

Bardzo proszę o obecność (po jednej osobie z Trójki Klasowej). Chcemy omówić bieżące sprawy.

Z serdecznością
Ula Sobol