You are currently viewing Obchody VIII Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego

Obchody VIII Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego

  • Post category:Aktualności

Dnia 12 kwietnia 2018 r. z inicjatywy dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie zainaugurowano w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury obchody VIII Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego. Gości powitała dyrektor szkoły, pani Bożena Zięba. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele wojska polskiego, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy rzeszowskich szkół i przedszkoli, prezesi zaprzyjaźnionych rzeszowskich firm oraz stowarzyszeń, przedstawiciele rady rodziców szkoły, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25, a także przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również goście specjalni:

– pani Małgorzata Baran – wnuczka zamordowanego w Katyniu porucznika Henryka Pisarka, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie;

– pani Jadwiga Kupiszewska – córka zamordowanego w Katyniu porucznika Bolesława Marszałka, współzałożycielka Rzeszowskiego Koła Rodzin Katyńskich;

– pan Kamil Skwirut – Pełnomocnik Rodzin Katyńskich w Strasburgu, Radny Miasta Rzeszowa;

– przedstawiciele Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri Cantores Resovienses na czele z prezesem panem Stanisławem Żyrackim oraz dyrygentem panem Marcinem Florczakiem

– przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Twórczych „Pasjonaci Ożywionej Historii” – pan Rafał Kulasa i pan Tomasz Kozyra

  Scenariusz uroczystości przygotowały nauczycielki języka polskiego – pani Urszula Klimas i pani Beata Kuczek, we współpracy z panią Małgorzatą Baran, panem Robertem Walawendrem, panem Stanisławem Żyrackim, panem Rafałem Kochańskim, panem Wojciechem Trzyną oraz panem Sebastianem Sondejem. O montaż słowno-muzyczny zadbali uczniowie klasy VIa (Michał Krysa, Dawid Strużyna), VIc (Wiktoria Kot), VIIa (Paulina Markowicz) i VIIc (Aleksandra Paśko, Wiktoria Mularska), zaś całą uroczystość prowadziła pani Urszula Klimas.

  Po odśpiewaniu hymnu państwowego z udziałem pocztu sztandarowego głos zabrała pani dyrektor Bożena Zięba oraz zaproszeni goście.  Odczytano także listy gratulacyjne nadesłane na ręce pani dyrektor. Po wysłuchaniu i obejrzeniu programu artystycznego, głos zabrali goście specjalni. Pani Małgorzata Baran przywołała we wspomnieniach postać swojego dziadka, zaś pani Jadwiga Kupiszewska wyrecytowała „Katyński las” – najnowszy wiersz poświęcony pamięci swego ojca. Akademię uświetnił występ chóru, który wykonał dla gości cztery utwory. Pan Kamil Skwirut przybliżył biografię jednego z katyńczyków – pana Jaronia. W scenografii wykorzystano autentyczne eksponaty wojskowe z czasów I i II wojny światowej, przywiezione przez „Pasjonatów Ożywionej Historii”.

  Cykliczna uroczystość, organizowana przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie, już po raz ósmy dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Zmusiła ona do refleksji nad trudną i bolesną tragedią, która dotknęła wielu niewinnych Polaków i położyła się cieniem, nie tylko na ich życiu, ale także na życiu ich rodzin. Pozostaje mieć nadzieję, że coroczne obchody Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego zapiszą się w pamięci uczniów, jako ważne wydarzenie z dziejów najnowszej historii Polski.

Opracowały Małgorzata Baran mgr historii Urszula Klimas mgr filologii polskiej