You are currently viewing Komunikat dla rodziców

Komunikat dla rodziców

  • Post category:Aktualności

W czasie egzaminów gimnazjalnych, tj. w dniach 18, 19 i 20 kwietnia dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki będą zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Świetlica pracuje w stałych godzinach tj. od 6:30 – 17:00.

W dniach egzaminów gimnazjalnych stołówka wydaje obiady zgodnie z wcześniej dokonanymi płatnościami.