Konkurs „Friendly English”

Organizatorzy X Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly English” dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych informują, że w dniu 28 maja 2018 r. odbył się drugi etap konkursu, w którym wzięło udział 39 uczniów (dwie osoby były nieobecne). W załączniku znajduje się informacja o wynikach uzyskanych przez uczniów oraz laureatach konkursu i osobach, które uzyskały wyróżnienie. Nagrody i dyplomy zostaną doręczone do szkół do dnia 15 czerwca 2018 r. Jednocześnie przypominamy, że konkurs znajduje się na liście Podkarpackiego Kuratorium Oświaty uprawniającej do wpisu osiągnięcia laureatom i wyróżnionym na świadectwo szkolne.

Organizatorzy dziękują wszystkim szkołom za zainteresowanie konkursem (288 uczestników z 16 szkół podstawowych) i wspaniałe przygotowanie uczniów.

II etap – wyniki

Anna Hadała (koordynator konkursu – SP 25 Rzeszów)