You are currently viewing X edycja konkursu plastycznego „Mój nauczyciel”.

X edycja konkursu plastycznego „Mój nauczyciel”.

Redakcja „Figielka” zaprasza uczniów kl. I – VIII do udziału w X edycji konkursu plastycznego „Mój nauczyciel”. Zadaniem uczestników konkursu jest narysowanie portretu jednego z nauczycieli naszej Szkoły. Technika dowolna. Wykonane i starannie podpisane na odwrocie prace w formacie A4 (mały blok rysunkowy) należy składać u pani Jadwigi Kawy w sali nr 8 do 5 października 2018 r.  

Cel konkursu:

–  kształtowanie postawy szacunku dla pracy nauczyciela oraz zwrócenie uwagi na jej znaczenie w życiu społeczeństwa,
– promowanie przyjaźni między dzieckiem, a nauczycielem,
– rozwijanie zdolności plastycznych,
– wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych.

Zasady konkursu:

– prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą uczestnika,
– oraz zawierać opis: imię i nazwisko nauczyciela.

Prace zrolowane, niezgodne z formatem A4, nieprawidłowo opisane  nie będą oceniane.

Uwagi końcowe:
Prace konkursowe oceni jury powołane przez nauczycieli SP – 25. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie, a nagrodzone prace i nazwiska laureatów zostaną zaprezentowane  na stronie internetowej szkoły. Mam nadzieję, że uczniowie zaskoczą nas swoją pomysłowością i starannością wykonania. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału.

 

                                                                                                            Organizator:   mgr Jadwiga Kawa