You are currently viewing Wizyta na cmentarzach

Wizyta na cmentarzach

  • Post category:Aktualności

W dniu 24 października 2018 r. klasy VI B i VI E, pod opieką swych Wychowawców (Barbara Maria Płodzień i Anna Styczeń), odwiedziły rzeszowskie nekropolie – Stary Cmentarz przy kościele Świętej Trójcy, cmentarz na Pobitnem oraz cmentarz w Zwięczycy. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali gawędy pani przewodnik, która opowiedziała o: historii odwiedzanych cmentarzy i sylwetkach osób zasłużonych dla miasta, a także zwykłych obywateli Rzeszowa, o których pamięć trwa zaklęta w kamieniach nagrobków. Historia rzeszowian wpisywała się w historię kraju – szóstoklasiści zapalali znicze na grobach powstańców listopadowych i styczniowych, legionistów, obrońców Lwowa, żołnierzy AK i cywili, którzy ponieśli śmierć w obronie Ojczyzny. Do szczególnej zadumy skłoniła uczniów chwila spędzona przy zbiorowych mogiłach żołnierzy polskich, radzieckich i niemieckich. Zadawali sobie trudne pytania: czy wszystkim zmarłym należy się szacunek; czy to ważne byśmy przychodzili na groby, zwłaszcza tych ludzi, którzy nie należą do naszych rodzin; w jaki sposób w naszej kulturze okazujemy zmarłym szacunek i pamięć, a jak robią to ludzie w innych kulturach; czy groby Polaków pochowanych w różnych częściach świata są tam traktowane z godnością i czy ktoś zapala na nich znicze. Szóstoklasiści byli zadowoleni, że włączyli się w akcję „Znicze na Kresach”, bo wizyta na rzeszowskich nekropoliach uświadomiła im jej sens. Dla wszystkich była to wyjątkowa lekcja historii i patriotyzmu.

opracowała –  Barbara Maria Płodzień