You are currently viewing Udział w konferencji w Belwederze

Udział w konferencji w Belwederze

  • Post category:Aktualności
► „Niemiecki mord na Ulmach. Represje za pomoc ludności żydowskiej w kontekście realiów czasu Zagłady”.
Pod tym hasłem, w dniu dzisiejszym, w #Belweder odbyła się konferencja naukowa, w której zaszczyt miała uczestniczyć Pani mgr Małgorzata Baran – nauczyciel historii.
▪ Obrady konferencji podzielone zostały na trzy części. Pierwszy panel pt. „Stan wiedzy na temat Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej” został poświęcony skali polskiej pomocy i Polakom ratujących Żydów, w tym o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
▪ Druga część została dotyczył niemieckiego terroru i represji wobec ludności cywilnej za pomoc Żydom.
▪ Ostatni panel pt. „Niemiecki mord na Ulmach jako element terroru okupanta na ziemiach polskich” dotyczyć będzie historii Józefa i Wiktorii Ulmów.
► Konferencja została zorganizowana przez Kancelaria Prezydenta RP oraz Instytut Pamięci Narodowej.