You are currently viewing Sukces naszej uczennicy

Sukces naszej uczennicy

  • Post category:Aktualności

Angelika Gil – uczennica kl. 7b naszej Szkoły – zajęła III miejsce w XII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim objętym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa, a zatytułowanym „Poezja o żołnierzu polskim”.

Odbył się on 23 listopada 2018r. w szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie. Sukces uczennicy jest tym większy, że uczestniczyły w nim 32 osoby. Do konkursu przygotowała Angelikę p. Wiesława Latusek.