Pilna informacja dla Rodziców dotycząca zmiany zasad korzystania z obiadów

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25  informuje, że numer konta na który należy opłacać obiady ulegnie kolejnej zmianie, w związku z tym bardzo proszę o sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły.

Warunkiem korzystania z obiadów na stołówce szkolnej od 1 lutego 2019 r. jest  wypełnienie Karty zgłoszenia na obiady. Wypełnione karty należy złożyć do 31 stycznia 2019 r. u wychowawców klas lub intendenta. Bloczki obiadowe intendent przekaże wychowawcom klas na podstawie wypełnionych kart. Wpłaty za obiady należy dokonywać od 1 do 6 dnia danego miesiąca, którego obiady dotyczą, a nie w miesiącu poprzedzającym jak do tej pory. Wpłaty, które wpłyną na konto szkoły wcześniej będą zwracane na konto rodzica.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 w Rzeszowie
mgr Bożena Zięba

 

KARTA ZGŁOSZENIA