Pisanki, kraszanki – konkurs z informatyki

  • Post category:Konkursy

KONKURS z informatyki
VII edycja
„Pisanki, kraszanki”

Cele konkursu:

  • Podtrzymanie tradycji polskiej związanej ze Świętami Wielkanocnymi.
  • Budzenie szacunku dla kultury i tradycji własnego narodu.
  • Rozwijanie kreatywności uczniów.
  • Wspieranie uzdolnień uczniów.
  • Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
  • Pobudzanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży.
  • Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.

Regulamin