You are currently viewing Rozstrzygnięcie XIV edycji miejskiego konkursu języka angielskiego „Friendly English”

Rozstrzygnięcie XIV edycji miejskiego konkursu języka angielskiego „Friendly English”

Organizatorzy XIV Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Friendly English” dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych informują, że w dniu 12 maja 2023 r. odbył się drugi etap konkursu, w którym wzięło udział 28 uczniów (jedna osoba nie zgłosiła się). W załączniku znajduje się informacja o wynikach uzyskanych przez uczniów oraz laureatach konkursu i osobach, które uzyskały wyróżnienie. Nagrody i dyplomy zostaną doręczone do szkół do dnia 7 czerwca 2023 r.

 

WYNIKI II ETAPU KONKURSU

 

Organizatorzy dziękują wszystkim szkołom za zainteresowanie konkursem i wspaniałe przygotowanie uczniów.

Anna Hadała (koordynator konkursu – SP 25 Rzeszów)