You are currently viewing Obchody IX Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego

Obchody IX Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego

  • Post category:Aktualności

Dnia 3 kwietnia 2019 r. z inicjatywy dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie zainaugurowano w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury obchody IX Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego. Gości powitała dyrektor szkoły, pani Bożena Zięba. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele wojska polskiego, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy rzeszowskich szkół i przedszkoli, prezesi zaprzyjaźnionych rzeszowskich firm oraz stowarzyszeń, przedstawiciele rady rodziców szkoły, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25, a także przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również goście specjalni:

– pani Małgorzata Baran – wnuczka zamordowanego w Katyniu porucznika Henryka Pisarka, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie;

– przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Twórczych „Pasjonaci Ożywionej Historii” – pan Rafał Kulasa.

  Scenariusz uroczystości przygotowały nauczycielki języka polskiego – pani Urszula Klimas i pani Beata Kuczek, we współpracy z panią Małgorzatą Baran, panem Robertem Walawendrem, panem Rafałem Kochańskim, panem Wojciechem Trzyną oraz panem Sebastianem Sondejem. O montaż słowno-muzyczny zadbali uczniowie klas VIIa, VIIb,  VIIIa, VIIIc i VIII d, zaś całą uroczystość prowadziła pani Urszula Klimas.

  Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu Szkoły z udziałem pocztu sztandarowego głos zabrała pani dyrektor Bożena Zięba oraz zaproszeni goście.  Odczytano także listy gratulacyjne nadesłane na ręce pani dyrektor. Po wysłuchaniu i obejrzeniu programu artystycznego, głos zabrała Pani Małgorzata Baran, która przywołała we wspomnieniach postać swojego dziadka por. Henryka Pisarka. W scenografii wykorzystano autentyczne eksponaty wojskowe z czasów  II wojny światowej, przywiezione przez „Pasjonatów Ożywionej Historii”.

  Cykliczna uroczystość, organizowana przez Szkołę Podstawową nr 25 w Rzeszowie, już po raz dziewiąty dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Zmusiła ona do refleksji nad trudną i bolesną tragedią, która dotknęła wielu niewinnych Polaków i położyła się cieniem, nie tylko na ich życiu, ale także na życiu ich rodzin. Pozostaje mieć nadzieję, że coroczne obchody Rzeszowskiego Dnia Katyńskiego zapiszą się w pamięci uczniów, jako ważne wydarzenie z dziejów najnowszej historii Polski.