„Pamiętajmy o Kresach Wschodnich”.

  • Post category:Konkursy

Drodzy Gimnazjaliści i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie!

Proponuję X – jubileuszową edycję konkursu „Pamiętajmy  o Kresach Wschodnich”. Tym razem jego tematem będzie wielkość Rzeczypospolitej stworzona m.in. dzięki Unii Lubelskiej, której 650. rocznicę zawarcia obchodzimy w tym roku w naszym kraju.

Zadanie polega na obejrzeniu ponumerowanych fotografii znajdujących się na tablicy ściennej „PAMIĘTAMY  O POLSKIM DZIEDZICTWIE KRESÓW WSCHODNICH”  (na parterze obok sali 307 – segment D SP 25 w Rzeszowie) i udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania.

Odpowiedzi należy dostarczyć w kopertach z napisem  „IX edycja konkursu  Pamiętajmy o Kresach Wschodnich  do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie lub  do organizatora konkursu, Stanisława Żyrackiego – nauczyciela języka polskiego, do 10 czerwca 2019 r. do godz. 13.00.

          Oczywiście proszę nie zapomnieć podać na kopercie oraz pod odpowiedziami swojego imienia, nazwiska i klasy. Czasu zostało bardzo niewiele.

Na zwycięzców,  jak zwykle, czekają nagrody!                                                         

Przykład zapisu odpowiedzi (oczywiście te poniżej są niewłaściwe):
1.
a) Ukraina,   
b) chmielnicki.

Życzę powodzenia! 
Stanisław Żyracki

Pytania konkursowe

Fotografie