You are currently viewing Uroczystości kończące rok szkolny 2018/2019

Uroczystości kończące rok szkolny 2018/2019

  • Post category:Aktualności

Dnia 18 czerwca 2019 r. o godzinie 15:30 w Szkole Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie odbyło się uroczyste pożegnanie szkoły przez uczniów klas ósmych. W akademii wzięli udział: uczniowie klas ósmych, ich rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi oraz zaproszeni goście. Uroczystość składała się z trzech części. Część oficjalna rozpoczęła się od poloneza, którego zatańczyli ósmoklasiści. Następnie wprowadzono sztandar szkoły, odśpiewano hymn państwowy oraz hymn szkoły. Kolejno głos zabrała Pani Dyrektor – Bożena Zięba – która przywitała gości i skierowała swoje słowa do uczniów. Do uczniów zwróciła się także przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły – Pani Urszula Sobol – która następnie wręczyła nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce, zachowaniu i działalności społecznej. Następnie listy gratulacyjne z rąk Dyrekcji Szkoły odebrali rodzice wyróżnionych uczniów. Za ośmioletnią pracę z uczniami podziękowali przedstawiciele poszczególnych klas, którzy wręczyli kwiaty dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły. W dalszej części odbyło się pożegnanie klas ósmych przez siódmoklasistów i przekazanie symbolicznego klucza do szkoły. Zgodnie z ceremoniałem ósmoklasiści przekazali swoim młodszym kolegom sztandar, a siódme klasy odczytały rotę ślubowania i przyjęły na siebie nowe obowiązki. Wyprowadzenie sztandaru z sali zakończyło część oficjalną uroczystości. W części artystycznej uczniowie klas ósmych prezentowali swoje wiersze i śpiewali przygotowane na tę uroczystość piosenki. Zebrani często spoglądali na górujący nad salą napis „Do łezki łezka, rozstanie nadeszło” i ukradkiem ocierali pożegnalne łzy. Na zakończenie jeszcze raz ósmoklasiści zatańczyli poloneza i tanecznym krokiem udali się na dyskotekę komersową. Uroczystość dostarczyła wszystkim zebranym wielu niezapomnianych wrażeń i na trwałe wpisała się w tradycję szkoły.
Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialni byli: wychowawcy klas ósmych – Małgorzata Pyziak (8a), Urszula Klimas (8b), Beata Kuczek (8c), Agnieszka Feliks (8d); nauczyciele – Beata Kudlek, Sebastian Sondej, Robert Walawender oraz rodzice uczniów.

 

W dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 8.00 dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie spotkali się w kościele na uroczystej Mszy świętej z okazji zakończenia roku szkolnego. Dla społeczności szkolnej był to także dzień pożegnania księdza proboszcza parafii Bożego Ciała i Matki Boskiej z Lourdes Henryka Wojtyły, który pracował razem z nami prawie 30 lat i niebawem odchodzi na emeryturę po 45 latach posługi kapłańskiej. Dzieci z klasy 1d i 2a podziękowały księdzu proboszczowi za wszelkie dobro, pracę i modlitwę słowami wiersza i piosenki. Uczestnicy uroczystości ze wzruszeniem wysłuchali recytowanego przez dzieci wiersza, którego autorką jest pani Małgorzata Niedziółka.

Czcigodny Księże Prałacie,
Minęło lat bardzo wiele
Odkąd jesteś naszym Pasterzem
W szkole oraz w kościele.
Wspominamy wszystkie lata
Razem z nami przeżywane.
Uczniowie i wychowawcy
Dziś żegnają Ciebie z żalem.

Uśmiechem nas obdarzałeś,
Dobrym słowem, życzliwością,
Rozumiałeś szkolne życie
I witałeś nas z radością.

Wszystkie dzieci z naszej szkoły
Lubią Cię także dlatego,
Że je dobrze prowadziłeś
Do Stołu Pańskiego.

Uczyłeś pięknie religii,
O Bogu mówiłeś szczerze,
Troszczyłeś się, aby każdy
Wzrastał w swojej małej wierze.

Dzięki Tobie nasza szkoła
Ma Patrona wspaniałego,
Który wstawia się za nami,
Kardynała Wyszyńskiego.

Dziękujemy dziś za wszystko,
Za te wspólne lata z nami.
My Ciebie nie zapomnimy
I Ty wspomnij nas czasami.

Życzymy Ci dużo zdrowia
I opieki Bożej Matki.
Przyjmij od nas tę piosenkę
I od serca skromne kwiatki.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie 19.06.2019.

W imieniu nauczycieli i pracowników szkoły podziękowania i życzenia złożyła Pani Dyrektor Bożena Zięba. Podkreśliła wielkie zaangażowanie w pracę Jubilata, wyraziła wdzięczność za wsparcie i duchową opiekę oraz przypomniała, że to dzięki wytrwałości Księdza Proboszcza nasza szkoła otrzymała zaszczytne imię Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego. Zarówno Ksiądz Proboszcz, jak i wszyscy uczestnicy uroczystości byli bardzo wzruszeni.
Cała społeczność szkoły życzy Księdzu Prałatowi Henrykowi Wojtyle na tym nowym etapie życia dużo zdrowia, łask od Pana Jezusa, któremu służy przez tak wiele lat oraz błogosławieństwa od Matki Bożej, której bezgranicznie ufa i której zawierza siebie oraz parafię.
Uroczystość pożegnania przygotowały nauczycielki: Małgorzata Garlak – Niedziółka, Jolanta Garbaczewska i Alicja Miś.

 

W dniu 19 czerwca 2019 r. o godz.12.00 w sali widowiskowej gościnnego MDK w Rzeszowie przy ul. Osmeckiego odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 przez III klasy gimnazjalne Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, które trzy lata temu rozpoczęły naukę w Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie. Akademię, mającą po części charakter tradycyjnego gimnazjalnego koncertu, poprowadzili uczniowie – Julianna Żyracka i Miłosz Rożkiewicz, oraz nauczyciele – Anna Rak i Stanisław Żyracki. Przed widownią, wypełnioną do ostatniego miejsca przez uczniów i wzruszonych rodziców, a także przez nauczycieli na czele z Dyrekcją Szkoły, w bogatym spektaklu poetycko – muzycznym wystąpiło blisko 30 wykonawców – w ogromnej większości uczniów klas gimnazjalnych.
W programie, obok scen pełnych liryzmu i ciepła ozdobionych nostalgicznymi balladami, nie zabrakło także pogodnych piosenek zwiastujących wakacje oraz znakomitych satyrycznych i parodystycznych skeczy i wierszyków ukazujących życie szkoły w krzywym zwierciadle. Dopełnieniem barwnego widowiska były prezentacje multimedialne o odchodzących klasach, filmy z wypowiedziami nauczycieli i uczniów, scenki filozoficzne o uniwersalnych wartościach z przesłaniem dla gimnazjalistów i miniwykład z prezentacją multimedialną Stanisława Żyrackiego na temat pamięci i tożsamości jako wartości o wielkim znaczeniu dla każdego człowieka. W części oficjalnej ceremonii pożegnania wyróżniający się Gimnazjaliści otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Rodziców, Wychowawców i Nauczycieli organizujących konkursy. Całą uroczystość przygotował wg autorskiego scenariusza i koordynował Stanisław Żyracki, który również tradycyjnie zaśpiewał na scenie i zagrał na gitarze. Oprawę muzyczną uroczystości stworzył Wojciech Jakubiec, który wspierał występujących akompaniamentem i muzyczną improwizacją.