You are currently viewing Niedziela św. Franciszka

Niedziela św. Franciszka

  • Post category:Aktualności

Wolontariusze z naszej szkoły wraz ze swoimi rodzicami spędzili niedzielę św. Franciszka, 6 października 2019 r. w Ośrodku Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach na zaproszenie ks. Bogdana Janika – Dyrektora Ośrodka Caritas w Myczkowcach.
Po uroczystej mszy świętej w kaplicy uczniowie uczestniczyli w konferencji ekologicznej pt. „W trosce o wspólny dom” poświęconej przesłaniu papieża Franciszka dotyczącego środowiska naturalnego człowieka, w którym papież wskazuje na konieczność globalnej solidarności. Ojciec Święty podkreśla w nim znaczenie troski o przyrodę jako żywotną kwestię sprawiedliwości odnoszącą się zarówno do przyszłych pokoleń jak i ludzi najuboższych, najbardziej zagrożonych konsekwencjami zmian klimatycznych. Do tego przesłania odnosili się prelegenci, którzy na gruncie nauki rozwijali myśl Franciszka. Młodzieży najbardziej utkwił w pamięci wykład dr Magdaleny Misiorowskiej, która przedstawiła aktualny stan wiedzy na temat lasu jako ekosystemu, ukazując wzajemne zależności oraz niezwykłe bogactwo bioróżnorodności leśnej, a także kwestie ochrony przyrody oraz zagrożeń jakie mogą występować w leśnych ostępach.
Po szkoleniach i gołąbkowym obiedzie po bieszczadzku uczestniczyliśmy w koncercie zespołu Światło Uwielbienia.

Opracowała: Grażyna Gajownik-Jakubek