You are currently viewing Z WIZYTĄ W SZKOLE POLSKIEJ W ZUJUNACH WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKA – LITWA

Z WIZYTĄ W SZKOLE POLSKIEJ W ZUJUNACH WYMIANA MŁODZIEŻY POLSKA – LITWA

  • Post category:Aktualności

W dniach 1-4.10.2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie w ramach projektu Wspólnoty Polskiej „Razem dla Edukacji” udali się z wizytą na Litwę do polskiej szkoły w Zujunach. W wymianie uczestniczyli uczniowie klas 8a i 8d pod opieką pani dyrektor Bożeny Zięby, pani Małgorzaty Baran, pani Urszuli Klimas i pani Beaty Kuczek.
Celem projektu było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń między szkołami. Młodzież z Polski spotkała się z uczniami Gimnazjum w Zujunach, aby wspólnie doświadczać śladów polskości na Litwie. Spotkanie obfitowało w różnorodne metody działań. Uczestnicy zwiedzili obiekty zabytkowe związane z historią wielkich Polaków, poznali tradycyjne potrawy obu państw. Młodzież zaangażowana była w konkursy i quizy krzewiące wartości patriotyczne, co uświadomiło im rolę młodych Polaków w zjednoczonej Europie. Działania te nauczyły młodzież współpracy w grupie międzynarodowej, tolerancji i zaowocowały nowymi znajomościami.
Wizyta dostarczyła uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń, stała się okazją do nawiązania ścisłej współpracy między szkołami.
Projekt będzie miał swoją kontynuację w 2020 roku, kiedy młodzież z Litwy przyjedzie z rewizytą do Rzeszowa. Uczniowie będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy na temat polskiej historii, kultury i obyczajów, a także poznają miejsca związane z osobą papieża Jana Pawła II.

Opracowały:
Urszula Klimas
Beata Kuczek