You are currently viewing Pasowania na ucznia

Pasowania na ucznia

  • Post category:Aktualności
9 października 2019 r. miało miejsce uroczyste Pasowanie na Ucznia w naszej szkole. Dzieci z klas pierwszych wraz z wychowawcami przygotowały piękny program artystyczny. Tańcząc, śpiewając i świetnie recytując udowodniły, że są już prawdziwymi uczniami. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Bożena Zięba wraz z paniami wicedyrektor Elżbietą Pietrusiak i Elżbietą Gwardecką, jak każe tradycja szkolna dokonały aktu pasowania specjalnymi ołówkami wszystkich dzieci z klas pierwszych. Uroczystość zakończyła się wręczeniem pamiątkowych dyplomów oraz słodkim poczęstunkiem. 
 
Opracowała Małgorzata Garlak -Niedziółka