You are currently viewing Smart Mini Hackathon Kids w Rzeszowie

Smart Mini Hackathon Kids w Rzeszowie

24 marca 2019 r. drużyna z naszej szkoły uczestniczyła w Smart Mini Hackathonie. Zadanie polegało na zbudowaniu z klocków Lego makiety, która miała zawierać nowoczesne rozwiązania w zakresie ekologii, zdrowia i komunikacji. Impreza odbyła się w Campusie Naukowy Zawrót Głowy. Uczestnicy bawili się  znakomicie. Uczniowie otrzymali liczne nagrody, które wręczono im w rzeszowskim ratuszu.

Opracował Rafał Kochański