You are currently viewing BIJEMY REKORD !

BIJEMY REKORD !

  • Post category:Aktualności

 W środę 16 października 2019r. od godziny 12.00 do 12.30 odbyła się w naszej szkole próba bicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wydarzenie to organizuje WOŚP w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Ponad stu siedemdziesięciu uczniów z klas: 2d, 4a, 4b, 5d, 6a, 7a, 8d naszej szkoły pod opieką nauczycieli (p. Jolanty Garbaczewskiej, p. Urszuli Klimas, p. Beaty Kuczek, p. Roberta Walawendra, p. Wiesławy Latusek, p. Małgorzaty Baran) wzięło udział w tej próbie. Organizatorem przedsięwzięcia była pani Jolanta Garbaczewska.

Opracowała: Jolanta Garbaczewska