You are currently viewing OPATRUNEK NA RATUNEK

OPATRUNEK NA RATUNEK

  • Post category:Aktualności

„OPATRUNEK NA RATUNEK”
Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
Otwórz się ku ubogim i chorym.
Użyczaj ze swego.
– Stefan Wyszyński

Kierując się słowami Patrona naszej szkoły po raz kolejny włączyliśmy się w akcję Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio „Opatrunek na ratunek”. Szkolny Klub Wolontariatu oraz Kolo Misyjne przez cały miesiąc zbierali: bandaże, gazy, plastry, rękawiczki jednorazowe itp., by wspomóc szpitale na misjach. W dniu 8.11.2019 r. zapakowaliśmy wszystkie uczniowskie dary i wysłaliśmy je na adres Fundacji. Łącznie udało nam się zebrać 15 kg środków opatrunkowych! Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom!

Organizatorzy akcji
mgr Anna Domin
mgr Alicja Miś
mgr Małgorzata Oczoś